Vývojové služby
Viac informácií
 
Výrobné služby
Viac informácií
 
Duálny systém vzdelávania
Viac informácií
FDF

Výroba FDF

Vyrábame široký sortiment nesterilných hotových liekových foriem.

Viac informácií

Vývoj FDF

Poskytujeme vhodné riešenia pre širokú škálu FDF.

Viac informácií
API

Výroba API

Sme odborne vybavení na výrobu komplikovaných, viacstupňových produktov.

Viac informácií

Vývoj API

Naši odborníci vyvíjajú API zo širokej oblasti terapeutických skupín.

Viac informácií
Opiáty

Opiáty

S viac ako 70 rokmi skúsenosti pri výrobe opiátov garantujeme ich najvyššiu kvalitu a kontrolu celého výrobného procesu až po dodávku finálneho produktu našim zákazníkom.

Viac informácií
Novinky

Saneca Pharma podporuje svoj výskum a vývoj prostredníctvom €1,5 miliónového grantu.

Saneca Pharma, organizácia zaoberajúca sa zmluvným vývojom a výrobou so sídlom na Slovensku (CDMO), rozvíja svoje výskumno-vývojové možnosti predovšetkým v oblasti výroby aktívnych farmaceutických látok (API), a to aj s pomocou finančného stimulu vo výške 1,5 milióna Eur z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na projekt „Výskum a vývoj farmaceuticky účinných látok stereoselektívnymi postupmi vrátane vývoja konečných liekových foriem“.

Saneca získala kontrakt s Menarini Group.

Slovenská spoločnosť zameraná na vývoj a zmluvnú výrobu (CDMO) podpísala zmluvu s talianskou farmaceutickou skupinou Menarini na výrobu acidoresistentných peliet pre jeden z ich produktov.

Všetky novinky
Podujatia
Blog