Informovanie a účasť verejnosti

Podľa §15 zákona o prevencii závažných priemyselných havárií č.128/2015 Z.z.

Informovanie verejnosti – Informacia_pre_verejnost_2018

Zoznam nebezpečných látok – Zoznam_NL_2018.pdf


Vyhovuje Vám naše portfólio? Poďme prediskutovať našu možnú spoluprácu.

Kontaktujte nás