Marketingové účely

V súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov odoslaním tohto formulára udeľujem spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, a. s. (ďalej „spoločnosť”) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu údajov uvedených vo formulári na marketingové účely.

Súhlas udeľujem na dobu 1 roka od jeho udelenia.

Tento súhlas je možné odvolať zaslaním požiadavky na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov na adresu info@saneca.com .

Sprostredkovateľ spoločnosť Ramarketing & PR Ltd. má sídlo v EU a spracúva osobné údaje v rozsahu uvedenom v tomto formulári v mene prevádzkovateľa za účelom priameho marketingu v súlade so zákonom.

Spoločnosť osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje.


Vyhovuje Vám naše portfólio? Poďme prediskutovať našu možnú spoluprácu.

Kontaktujte nás