Farmaceutické podniky uzatvorili exkluzívnu zmluvu

Spoločnosť Saneca Pharma podpísala so švajčiarskou spoločnosťou Xantis Pharma exkluzívnu zmluvu na výrobu celej škály farmaceutických výrobkov.

Saneca Pharma (CDMO), so sídlom na Slovensku , predala švajčiarskej firme Xantis Pharma registračnú dokumentáciu na viac ako 20 farmaceutických výrobkov ako súčasť exkluzívnej zmluvy.

Portfólio produktov uvedie spoločnosť Xantis Pharma na trh celej strednej a východnej Európy, kde spoločnosť v rastúcej miere už pôsobí.

V rámci spolupráce uzavrie európska CDMO exkluzívnu, päťročnú zmluvu na výrobu produktov so spoločnosťou Xantis Pharma.

Spoločnosť Saneca Pharma bude aj naďalej pôsobiť ako sprostredkovateľ spoločnosti Xantis Pharma pre licenčné príležitosti aj mimo týchto regiónov.

Anthony Sheehan, CEO at Saneca Pharma

Anthony Sheehan, generálny riaditeľ spoločnosti Saneca Pharma

Generálny riaditeľ spoločnosti Saneca Pharma Anthony Sheehan povedal: „Máme dlhodobý vzťah so spoločnosťou Xantis Pharma na výrobu farmaceutických produktov na základe registračných dokumentácií spoločnosti Xantis.“

„Po kúpe dokumentácie spoločnosti Saneca Pharma sa náš vzťah posunul na inú úroveň, takže sa tešíme na spoluprácu s cieľom rozšíriť ponuku týchto produktov v Európe.“ „Toto partnerstvo spája znalosti trhu zo strany spoločnosti Xantis Pharma a jej prístup na trhy strednej a východnej Európy s technickou flexibilitou a odbornosťou spoločnosti Saneca Pharma v oblasti nákladovo efektívneho vývoja a výroby. V nadchádzajúcich mesiacoch očakávame rýchlejší rast výroby existujúcich produktových radov a vstup zúčastnených subjektov na trhy.“

 

Grigory Chudakov, chief commercial officer at Xantis Pharma

Grigory Chudakov, obchodný riaditeľ v spoločnosti Xantis Pharma

Obchodný riaditeľ v spoločnosti Xantis Pharma Grigory Chudakov povedal: „Sme presvedčení, že skombinovaním našej silnej pozície na trhoch strednej a východnej Európy so silnými stránkami spoločnosti Saneca Pharma v oblasti vývoja a výroby liečiv môžeme rozšíriť okruh predaja 20 farmaceutických výrobkov, ktoré boli prevedené do nášho portfólia.“

„Naše firmy sa dobré dopĺňajú z hľadiska silných stránok a cieľov a tešíme sa na našu ďalšiu úspešnú spoluprácu.“
Obe firmy sa tiež zaviazali k spolupráci na vývoji deviatich nových produktov v najbližších troch rokoch. Zatiaľ čo bude spoločnosť Saneca Pharma využívať svoje odborné znalosti v oblasti vývoja formulácií a regulačnej podpory, spoločnosť Xantis Pharma poskytne podporu novým ponukám na trhu.


Vyhovuje Vám naše portfólio? Poďme prediskutovať našu možnú spoluprácu.

Kontaktujte nás