Saneca Pharma podporuje svoj výskum a vývoj prostredníctvom €1,5 miliónového grantu.

Saneca Pharma, organizácia zaoberajúca sa zmluvným vývojom a výrobou so sídlom na Slovensku (CDMO), rozvíja svoje výskumno-vývojové možnosti predovšetkým v oblasti výroby aktívnych farmaceutických látok (API), a to aj s pomocou finančného stimulu vo výške 1,5 milióna Eur z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na projekt „Výskum a vývoj farmaceuticky účinných látok stereoselektívnymi postupmi vrátane vývoja konečných liekových foriem“.

Finančná podpora umožňuje tejto spoločnosti zo strednej Európy rozšíriť portfólio ponúkaných vývojových služieb, a to zriadením nového výskumno-vývojového pracoviska, v ktorom našlo uplatnenie 25 ľudí.

Saneca Pharma získala tento 4-ročný grant v spolupráci so špecialistom na organickú syntézu, firmou TAU-CHEM, s.r.o. Tieto spoločnosti tak zahájili spoluprácu na spoločných výskumných projektoch, ktoré majú potenciál posilniť farmaceutický priemysel na Slovensku.

Grantové aktivity firmy zahŕňajú laboratórny výskum (a vývoj) v oblasti prípravy API, s osobitným zameraním na molekuly s chirálnou štruktúrou a s dôrazom na princíp udržateľného rozvoja a “zelenej chémie”. Spoločnosť zároveň prihliada na energetickú efektivitu výrobných postupov a využívanie obnoviteľných zdrojov.

Kombinácia znalostí a skúseností tímu v oblasti vývoja a výroby opiátov spolu s technickou flexibilitou, podmienenou dostupnými modernými technológiami, umožňuje spoločnosti skúmať v rámci projektových aktivít aj spôsoby prípravy liekových foriem odolných proti zneužitiu.

Ján Baťka, obchodný riaditeľ pre oblasť API , je presvedčený, že: “finančná podpora, ktorá pomohla k vzniku tímu špecialistov schopných efektívnejšie využívať dostupné know-how, nám umožnila významne urýchliť zavádzanie nových generických molekúl a medziproduktov do nášho portfólia.“

“Existuje celý rad výhod, ktoré môže ponúknuť partnerstvo so slovenským zmluvným výrobcom (farmaceutických produktov), akým je Saneca Pharma. Okrem vysokokvalifikovaných pracovníkov ponúka spoločnosť výhodnú polohu v strednej Európe a konkurencieschopné ceny. Je skvelé získať podporu od štátu, ktorý takýmto spôsobom pomáha domácemu farmaceutickému priemyslu napĺňať jeho potenciál.”

Ján Baťka ďalej pokračuje: „v roku 2017 plánujeme zdvojnásobiť výdavky na výskum a vývoj, ktoré nám rozšíria možnosti ako dosiahnuť vyššiu konkurencieschopnosť na globálnom farmaceutickom trhu.“

Saneca Pharma, ktorá má sídlo v západnej časti Slovenska neďaleko Viedne, sa špecializuje na výrobu celej škály liekových foriem (predovšetkých pevných a polotuhých), vývoj a výrobu účinných látok, pomocných látok a medziproduktov. Taktiež disponuje dlhoročnou expertízou v oblasti opiátov, kde spoločnosť dokáže zastrešiť široký záber aktivít – od pestovateľov maku až po dodávku hotových výrobkov do lekární.


Vyhovuje Vám naše portfólio? Poďme prediskutovať našu možnú spoluprácu.

Kontaktujte nás