Saneca Pharma zvyšuje svoje maloobjemové API kapacity

Spoločnosť zameraná na vývoj a zmluvnú výrobu (CDMO), Saneca Pharma posilňuje svoje API možnosti pre uspokojenie dopytu svojich klientov v oblasti malých výrobných objemov a následného zavedenia do veľkovýroby.

V spolupráci s Chemickým ústavom Slovenskej akadémie vied (ChÚ SAV) a s finančnou podporou Európskej únie, posilňuje slovenský podnik infraštruktúru a rozširuje svoje technické vybavenie v rámci výrobnej jednotky API (aktívnych farmaceutických substancií), v záujme posilnenia expertízy svojho tímu vo vývoji a výrobe opiátov a syntetických API.

Vyhlásenie je súčasťou spolupráce medzi Saneca Pharma a ChÚ SAV, v rámci ktorej dochádza ku kombinácií špeciálneho laboratórneho vybavenia s expertízou v oblasti výskumu a vývoja.

Investícia zahŕňa niekoľko malých reaktorov umožňujúcich Saneca Pharma výrobu šarží od približne 1 kg až do 30kg v  novom „kilolab-e“. Toto laboratórium tiež umožní optimalizovať, simulovať a realizovať procesy pri zväčšovaní škály z laboratórneho vývoja na procesy objemovo väčšie a optimalizované aktivity, ktoré simulujú skutočné, veľké výrobné procesy pre CDMO.

Anthony Sheehan, generálny riaditeľ spoločnosti Saneca Pharma

Anthony Sheehan, generálny riaditeľ spoločnosti Saneca Pharma

Anthony Sheehan, CEO v Saneca Pharma, hovorí, že “táto investícia do nového zariadenia nám umožní väčšiu flexibilitu pri podpore klientov vo vývojových projektoch. Zároveň našim partnerom poskytuje možnosť technologického transferu produktov v skoršom štádiu vývoja.“

“Toto obdobie je veľmi vzrušujúce pre naše oddelenie výskumu a vývoja, pričom táto posledná aktivita nám umožní, spolu s našim partnerom (SAV), využiť a rozšíriť aktivity v oblasti výskumu a vývoja. Tieto iniciatívy nám v konečnom dôsledku umožnia poskytnúť klientom väčšiu flexibilitu v kratšom čase tým, že umožnia ich projektom prejsť z  fázy vývoja, cez pilotnú výrobu, až po komerčný rozsah, a to všetko na jednom mieste.”

Výroba API na tomto mieste funguje od roku 1941. Saneca Pharma má tak silnú tradíciu vo vývoji a výrobe syntetických a prírodných API, osobitne v tzv. kontrolovaných substanciách založených na morfíne a ďalších alkaloidoch získavaných z makovej slamy.

V rámci výroby morfínu má Saneca Pharma osobitnú expertízu pri výrobe opiátových API, ktorá je dodávateľsky plne integrovaná od surovín až po konečné liekové formy.

Táto rastúca európska CDMO spoločnosť v súčasnosti vyrába viac ako 30 rozdielnych API. Aby klientom zjednodušila transfer ich projektov z pilotnej škály až na komerčnú úroveň, jej tím využíva pri výrobe API principiálne rovnaké technológie a zariadenia ako pri ich vývoji.


Vyhovuje Vám naše portfólio? Poďme prediskutovať našu možnú spoluprácu.

Kontaktujte nás