O nás

Technická vynaliezavosť. Pohotové riešenia.

Spoločnosť Saneca Pharma je poprednou organizáciou zameranou na vývoj a zmluvnú výrobu (CDMO), odborníkom vo vývoji a výrobe účinných látok (API) a hotových liekových foriem.

Ako najväčšia farmaceutická spoločnosť na Slovensku s tímom, ktorý tvorí viac ako 600 zamestnancov sme ideálnym CDMO partnerom. Ponúkame vám spojenie technickej vynaliezavosti a flexibility nášho tímu a tým sme schopní zvýšiť hodnotu vašich projektov v oblasti vývoja a výroby.

Vzhľadom k širokému spektru technológií a odbornosti, majú naši zákazníci prístup k jedinečnej škále služieb z jedného miesta v srdci Európy. Vieme pružne vyvíjať a vyrábať širokú škálu produktov, vrátane API, tekutých, polotuhých a pevných hotových liekových foriem.

Máme za sebou dlhú históriu vývoja sofistikovaných formulácií na zlepšenie účinnosti produktu, čo nám umožňuje poskytovať pohotové riešenia pre vaše výzvy. Veľký dôraz kladieme na kvalitu, čo pramení z nášho dlhého a bohatého farmaceutického dedičstva. Zistite viac o našej histórii.

Vďaka odborným znalostiam vo vývoji a výrobe opiátov máme skúsenosti, technológie a schopnosti plniť potreby vášho dodávateľského reťazca od pestovateľov maku až po hotové lieky pre lekárne. Naši zákazníci tak dostanú bezproblémové služby, od obstarávania surovín cez vývoj, výrobu až po distribúciu API a hotových liekových foriem, čo môže výrazne znížiť dodacie lehoty.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac, kontaktujte nás.

Prečo vyrábať na Slovensku

Výhodná lokalita spoločnosti v Hlohovci na Slovensku prináša našim zákazníkom množstvo výhod.

Kvalita.
Počas posledných 20 rokov Slovensko získalo povesť centra pre vysokokvalitnú technickú výrobu.

Nákladovo efektívne služby.
Po vstupe do Európskej únie v roku 2004 a prijatí eura v roku 2009 sa Slovensko pýši históriou stabilizovanej ekonomiky s nízkou infláciou, čo umožňuje výrobcom poskytovať nákladovo efektívne služby v tejto krajine.

Talentované tímy.
Vysokokvalifikovaná miestna pracovná sila prilákala veľkých výrobcov z oblasti dopravných prostriedkov a elektroniky, rovnako ako aj farmaceutické firmy.

Výhodná poloha.
Naše sídlo v Hlohovci je vhodne umiestnené v dosahu hlavných miest Bratislavy a Viedne. Hlohovec tak ťaží z jednoduchého dopravného spojenia a prístupu ku všetkým centrálnym európskym uzlom.

Vzťah k životnému prostrediu.
Slovensko zdieľa so svojimi susednými krajinami veľkolepé Karpaty, čo pomáha podporovať zmysel pre starostlivosť o životné prostredie v krajine. Za ochranu životného prostredia dosiahla spoločnosť Saneca Pharma akreditáciu podľa ISO 140001.

Realizačný tím

V jadre toho, čo v spoločnosti Saneca Pharma robíme, sú naši ľudia. Vďaka odbornosti nášho tímu môžeme trvalo poskytovať našim zákazníkom pohotové riešenia.

Matúš Kutný PHOTO

Matúš Kutný
Generálny riaditeľ

Matúš začal svoju profesnú kariéru v hlohoveckej Slovakofarme, kam sa po takmer 18 rokoch v Auguste 2018 vrátil, tento krát však ako generálny riaditeľ kontraktačno výrobnej spoločnosti Saneca Pharmaceuticals. Má za sebou bohatú prax vo výkonných manažérskych postoch v rôznych farmaceutických firmách na Slovensku, z ktorých najväčšiu stopu zanechal v HBM Pharma Martin. Matúš má diplom z Ekonomickej Univerzity v Bratislave.


_mkf1028-l-herdova

Ľubica Herdová
Riaditeľka výrobného závodu v Hlohovci

Ľubica nastúpila do spoločnosti Saneca Pharma v roku 2013 ako riaditeľka závodu. S viac ako 35 rokmi skúseností vo farmaceutickom spracovateľskom priemysle je Ľubica odborníčkou na farmaceutické technológie a operačné systémy. Ľubica má titul Doktor farmácie z Univerzity Komenského v Bratislave.


Dragún

Ondrej Dragún 
Finančný riaditeľ

Ondrej nastúpil do spoločnosti Saneca Pharma v Apríli 2017 ako finančný riaditeľ. Je veľmi skúseným finančným odborníkom, ktorý pracoval v rôznych odvetviach priemyslu ako napríklad medicínsky, automobilový či v oblasti audítorského poradenstva.Ondrej má diplom z Ekonomickej Univerzity v Bratislave.


JAN BATKA PHOTO

Jan Baťka
API Sales Director

Jan prišiel do spoločnosti Saneca Pharma v roku 2015, aby sa staral o  predaj API. Má za sebou  viac ako 15 rokov skúseností v chemicko farmaceutickom priemysle, kde pracoval na rôznych výkonných postoch ako vo výrobných tak i v obchodných spoločnostiach ponúkajúcich svoje produkty po celom svete. Jan je absolventom Vysokého učení technického v Brne.

História

Od založenia závodu Saneca Pharma v roku 1940 bola pozornosť spoločnosti zameraná na vysokokvalitný farmaceutický vývoj a výrobu. Vďaka rozsiahlej ponuke a snaživému tímu odborníkov sa spoločnosť Saneca Pharma neustále rozvíjala, až sa stala ideálnym CDMO partnerom pre farmaceutické spoločnosti v Európe, USA, Kanade a v Ázii.

Naša história

 • 1941 – závod bol pôvodne zameraný na výrobu morfínu z miestnej makovej slamy.
 • 50-te roky 20. storočia – spoločnosť sa premenovala na Slovakofarmu – jediné regionálne centrum pre výrobu širokej škály farmaceutických výrobkov. Značka Slovakofarma zostáva dodnes rešpektovaná v rámci regiónu.
 • 1993 – Slovakofarma bola privatizovaná a neskôr sa zlúčila so spoločnosťou Léčiva z Českej republiky a stala sa spoločnosťou Zentiva.
 • 2009 – Zentivu kúpila spoločnosť Sanofi a ďalej investovala do výrobného závodu v Hlohovci.
 • 2013 – závod bol predaný spoločnosti Wood & Company. Spoločnosť Saneca Pharma vznikla ako nezávislá CDMO.
 • Vedeli ste, že: slovo „Saneca“ znamená v esperante „zdravie“, čo bolo zvolené na zdôraznenie medzinárodnej vízie spoločnosti.
 • 2016 – Wood & Company pokračuje v investíciách do závodu a rozširuje kapacity extrakcie morfínu.

Kvalita

Kvalita je v srdci všetkého, čo robíme. Na tomto základe Saneca Pharma dosahuje mimoriadne dobré výsledky v rámci udržiavania svojej vynikajúcej úrovne. Naše služby kontroly kvality vývoja liečiv vychádzajú zo zásady správnej európskej výrobnej praxe (GMP).

Dodržiavame tiež pokyny od iných národných a medzinárodných regulačných rád, vrátane:

 • Japonskej Agentúry pre zdravotnícke a farmaceutické pomôcky (PMDA)
 • Kórejského ministerstva pre bezpečnosť potravín a liečiv (MFD)
 • Amerického Úradu pre potraviny a liečivá (FDA)
 • Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).Naše systémy kvality vyvinul náš odborný útvar zaistenia kvality a všetky naše oddelenia sa aktívne podieľajú na zachovaní najvyšších štandardov kvality, aby spĺňali vaše potreby. V rámci našich služieb kontroly kvality vývoja liečiv máme 4 kvalifikované osoby (QP), ktoré sú zodpovedné za uvoľňovanie výrobkov na trhy, pričom zaisťujú, aby bol tento krok v procese rýchly a efektívny.

  Naše výrobné povolenia a osvedčenia GMP zahŕňajú:

  • Výrobu, testovanie a uvoľňovanie hotových farmaceutických výrobkov
  • Výrobu, testovanie a uvoľňovanie skúšobných liekov
  • Dovoz z oblastí mimo EÚ
  • Výrobu a testovanie API
  • Osvedčenie správnej distribučnej praxe (GDP)
  • Povolenie na nakladanie s opiátmi a prekurzormi

   

  Náš tím kvality vám môže tiež poradiť s transferom výrobku alebo rozvojovou stratégiou, avšak môže vám tiež poskytnúť podporu pri zostavovaní kvalitatívnych a technických dohôd.

  Ak sa chcete dozvedieť viac o našich službách kontroly kvality vývoja liečiv, kontaktujte nás.

   

 

 

Kozmetika

Kozmetické portfólio vyrábané v spoločnosti Saneca Pharma pozostáva z dvoch značiek:


Vyhovuje Vám naše portfólio? Poďme prediskutovať našu možnú spoluprácu.

Kontaktujte nás