Podporné služby

Vďaka dodržiavaniu vysokého štandardu správnej distribučnej praxe sú dodávky distribučným servisom bezpečné.

Kvalita
Kvalita je základom všetkého, čo robíme. V dôsledku toho má spoločnosť Saneca Pharma vynikajúcu úroveň dodržiavania kvality.

Naše služby kontroly kvality vo vývoji liečiv sú založené na zásadách správnej európskej výrobnej praxe (GMP). Viac informácií…

Skladovanie a distribúcia
Pre podporu vývoja a výroby API a hotových liekových foriem ponúkame skladové a distribučné služby. Doplnením dodávateľského reťazca môžeme zabezpečiť efektivitu vašich projektov. Viac informácií…


Vyhovuje Vám naše portfólio? Poďme prediskutovať našu možnú spoluprácu.

Kontaktujte nás