Regulačné služby

Náš tím registračných odborníkov v spoločnosti Saneca Pharma je odhodlaný riadiť aj vaše zložité projekty registrácie a transferu.

Vďaka bohatým skúsenostiam s registračnými autoritami v celej Európe môžeme zabezpečiť presné a efektívne spracovanie vašej regulačnej dokumentácie. To vám umožní podať registrácie v kvalite, ktorá zaručí skrátenie doby čakania, kým bude váš tovar uvedený na trh.

Náš tím skompiloval množstvo registračných dokumentácií (dossierov) pre nové registrácie aj pre registračné zmeny v elektronickej forme spoločného technického dokumentu (eCTD). Pre zákazníkov môžeme skompilovať dokumentáciu potrebnú k zmenám na predloženie registračným autoritám ako súčasť transferov na našu prevádzku v Hlohovci na Slovensku.

Ak hľadáte CDMO partnera na podporu svojich požiadaviek na vývoj produktov, náš tím má regulačné zručnosti a skúsenosti pre uskutočnenie mnohých typov podaní.

Pre viac informácií o regulačných službách nás kontaktujte.


Vyhovuje Vám naše portfólio? Poďme prediskutovať našu možnú spoluprácu.

Kontaktujte nás