Vývoj API

Výsledky ... vďaka vynaliezavosti

Spoločnosť Saneca Pharma ponúka komplexné služby vývoja generických API, vrátane optimalizácie.

Pre jednoduchší prechod vášho projektu z pilotnej do priemyselnej výroby používame v procesoch vývoja a výroby API principiálne rovnaké vybavenie.

Naše možnosti

Služby vývoja API zahŕňajú:

  • Výber syntetickej cesty
  • Optimalizáciu vybranej syntetickej cesty
  • Hodnotenie fungovania a bezpečnosti procesov
  • Výrobu skúšobných šarží
  • Prípravu validácie, vrátane validácie čistenia
  • Výrobu predvalidačných a validačných šarží
  • Stabilitné testovanie vo všetkých fázach
  • Syntézu a charakterizáciu nečistôt

Pre váš projekt navrhneme najoptimálnejšiu výrobnú technológiu spolu so zabezpečením aplikácie vysokých štandardov kvality. Na jeho realizáciu zahŕňa vývoj API okrem iného aj testovanie cenovo dostupnejších surovín, výber a optimalizáciu efektívnejších syntetických ciest.

Naše zariadenia a odborný tím sú náležite spôsobilí na vývoj viacstupňových produktov a zložitých molekúl. Disponujeme bohatou históriou a odbornými znalosťami v oblasti vývoja, ktoré sú potrebné pre dizajn nových syntetických postupov a následnú výrobu kontrolovaných substancií API. Prostredníctvom štyroch výrobných jednotiek na výrobu API, z ktorých jedna je určená na izoláciu morfínu a príbuzných alkaloidov, sme schopní čeliť výzvam v oblasti vývoja a výroby opiátových API.

Náš produktový list API si môžete prezrieť tu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o službách vývoja API, kontaktujte nás na:
+421 33 736 2813, api@saneca.com.


Vyhovuje Vám naše portfólio? Poďme prediskutovať našu možnú spoluprácu.

Kontaktujte nás