Vývoj hotových liekových foriem

Pohotové riešenia... vďaka veľkému rozsahu služieb

Náš skúsený tím pre vývoj hotových liekových foriem je zložený z odborníkov v oblasti tvorivého vývoja liekov, ktorí poskytujú podporu aj pri vývoji novej formulácie alebo generickej substitúcie.

Našim doterajším skúsenostiam môžete dôverovať. Tím pre vývoj hotových liekových foriem úspešne vyvinul množstvo formulácií s kontrolovaným a predĺženým uvoľňovaním s úspešným prenosom formulácie do plnej produkcie.

Spoločnosť Saneca podporuje zákazníkov aj vo vývoji:

 • Tabliet (dvojvrstvových, filmom potiahnutých, šumivých, žuvacích)
 • Tvrdých želatínových kapsúl
 • Mäkkých želatínových kapsúl
 • Násobných liekových foriem (mikrosfér, peliet)

Naše schopnosti

Služby vývoja hotových liekových foriem zahŕňajú:

 • Galenický vývoj (skríning, vývoj prototypu formulácie a laboratórny vývoj)
 • Vývoj analytických metód, overovanie a validácia
 • Testovanie stability
 • Výrobu a prepúšťanie klinických šarží
 • Transfer do výroby
 • Procesnú validáciu
 • Prípravu registračnej a výrobnej dokumentácie
 • Skúsenosti s registráciou v mnohých krajinách

V čom sa spoločnosť Saneca Pharma odlišuje

Existuje celý rad faktorov, ktoré odlišujú náš vývoj finálnych liekových foriem.

 • Používame moderný, systematický prístup k vývoju, využívame koncept plánovania experimentov (Quality by Design) a koreláciu in-vitro in-vivo.
 • V rámci jedného závodu dokážeme škálovať produkt od pilotnej výroby až po komerčnú , čím vášmu projektu zjednodušíme cestu za úspechom.
 • Naše analytické oddelenie je vybavené pre použitie separačných techník a disolučných metód, vrátane simulácie GIT (výmena pH, tranzitná doba).
 • Máme procesy a bezpečnostné postupy, prostredníctvom ktorých vieme pracovať s liekovými formami obsahujúcimi kontrolované liečivá až do skupiny II (schedule II).
 • Máme odborné znalosti vývoja produktov s novými mechanizmami uvoľňovania (rýchle, okamžité a modifikované).
 • Inovatívnymi technikami prekonáme aj zložité problémy, akými sú maskovanie chuti, orodispergovateľné tablety a termoplastické technológie.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o našich službách vývoja finálnych liekových foriem, kontaktujte nás.

Galéria


Vyhovuje Vám naše portfólio? Poďme prediskutovať našu možnú spoluprácu.

Kontaktujte nás